Sponzoři a partneři

Dětský domov přijímá sponzorské dary v materiální i finanční podobě. Veškeré dary jsou evidovány v Knize sponzorských darů na základě sponzorské smlouvy, dary s finanční hodnotou jsou zaevidovány v účetnictví zařízení. Dárce má vyhrazeno právo určit použití daru, dětský domov o jeho správném využití informuje dárce v dohodnutém termínu.

nf-tescoV roce 2011 jsme začali spolupracovat s nadačním fondem Tesco. Díky této organizaci jsme formou vánoční sbírky získali prostředky na nákup sportovních potřeb. Za získané finance jsme pořídili sportovní vybavení, nakoupili jsme hlavně zimní brusle a sáňkovací boby. Vzhledem k tomu, že náš dětský domov se nachází v horské oblasti, jsou u nás tyto potřeby maximálně využity. Přímo ve Vrchlabí se nachází velmi dobře udržovaný zimní stadion, kam děti ve volných chvílích dochází a věnují se bruslení. A za jízdou na bobech také není nutné běhat daleko, protože v okolí lze bez obtíží objevit nesčetně vhodných kopců i kopečků. Za celý dětský domov bychom rádi poděkovali celému nadačnímu fondu, protože se významným způsobem zapojil do zpříjemnění zimních radovánek všem našim dětem bez rozdílu věku.

Největším sponzorem zařízení je řadu Coca-Cola Beverages ČR spol. s r.o., Praha,
z místních firem se podařilo navázat spolupráci s firmou D&D Vrchlabí, spol. s r.o.

Spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem – partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti ŠKODA AUTO, a.s., který je realizován ve spolupráci se spolkem Otevřená budoucnost

ntm-a

cocacolaGLS daruj-hracku Leksys

 

 

www.gls-czech.com

www.leksys.cz

www.oworld.cz

Všem sponzorům za jejich dary děkujeme, případným budoucím sponzorům uvádíme č. účtu domova:

ČNB HK 1434601/0710