O nás

Název subjektu: Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497
Zřizovatel: Královéhradecký kraj
Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou
Sídlo: Žižkova 497, Vrchlabí 543 01
Typ zařízení: školské zařízení pro výkon ústavní výchovy
Ředitelka: PhDr. Alena Dědečková
Kapacita: 24 dětí zpravidla od 3 do 18, max. do 26 let
Identifikátor právnické osoby: 600 029 875
IČ: 60 153 423
IZO DD: 060 153 423
IZO ŠJ: 102 906 815
Číslo účtu: 1434601/0710
Kontakt: tel.: 499 421 516, 499 421 228
e-mail: zc.ib1534523641alhcr1534523641vdd@v1534523641omody1534523641ksted1534523641 , zc.il1534523641acsit1534523641@rv.d1534523641.ykst1534523641ed1534523641

 

Základní účel dle zřizovací listiny:

Organizace vykonává činnost dětského domova a školní jídelny.

Předmět hlavní činnosti dle zřizovací listiny:
  1. Pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální
  2. Zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování.
  3. Uskutečňuje školní stravování v době jejich pobytu ve školském zařízení.
  4. Zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školského zákona.

Legislativně se činnost dětského domova řídí zejména z. č. 109/2002 Sb., vyhláškou č. 438/2006 Sb., z. č. 561/2004 Sb., z. č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.