Pro rodiče

TERMÍNY DOVOLENEK Návštěvy

Organizaci návštěv v Dětském domově pro rodiče a příbuzné upravuje návštěvní řád v aktuálním znění (naleznete v příloze). První neděle v měsíci je stanovena jako návštěvní den v časovém rozmezí 8.00 – 18.00, pro rodiče a příbuzné dětí. V případě dalších osob /známých, kamarádů apod./ je v kompetenci službu konajícího vychovatele, zda návštěvu v budově domova umožní.

Návštěvy v ostatní dny jsou možné kdykoliv, vždy však po dohodově s ředitelkou, vedoucí vychovatelkou, příp. kmenovými vychovateli tak, aby nenarušovaly chod dětského domova, školní vyučování a přípravu na vyučování. Každá návštěva se zapíše do Knihy návštěv.

Pobyt dítěte mimo dětský domov

Požadují-li rodiče či příbuzní dítěte jeho pobyt mimo dětský domov, vyplní a doručí v dostatečném předstihu žádost o pobyt mimo DD. Žádost naleznete v příloze.

Termíny odjezdů dětí 2023