Podporují nás

Život dětí, které doprovázíme v dětském domově, by byl méně barvitý a chudší, pokud by nám chyběli sponzoři, podporovatelé a partneři. Níže uvádíme přehled našich podporovatelů a partnerů a také přehled projektů, do kterých se náš dětský domov zapojuje.

Sponzoři a partneři

Dětský domov přijímá sponzorské dary v materiální i finanční podobě. Veškeré dary jsou evidovány v Knize sponzorských darů na základě sponzorské smlouvy, dary s finanční hodnotou jsou zaevidovány v účetnictví zařízení. Dárce má vyhrazeno právo určit použití daru, dětský domov o jeho správném využití informuje dárce v dohodnutém termínu. Pokud nás chcete podpořit, kontaktujte nás, rádi Vám nabídneme možnosti podpory dětí či činností Domova. Pro individuální dárce a  budoucí sponzory uvádíme č. účtu domova:  1434601/0710  ČNB HK. Naše aktuální partnery a sponzory průběžně uvádíme zde na této stránce.
logo Nadace Terezy Maxové dětem logo Alza.cz
GLS logo Online for You
daruj-hracku
Vojenská akademie Vyškov
p. Renata Benešová Praha
Ing. Michal Kroh ACCA  Praha
zaměstnanci Škoda Auto, zastoupeni Ing. Vodičkou, Ph.D.
GRUP ERVES Stavitelství s. r. o. Praha
Všem sponzorům za jejich dary děkujeme!

Projekty

Projekty 2023

Donátor Projekt Částka podpory
Nadace Terezy Maxové Projekt Comenius 140 400,- Kč
KÚ Královéhradeckého kraje Prevence rizikového chování 58 000,- Kč
Volnočasové aktivity 40 000,- Kč