Náš časopis

Už druhým rokem vydáváme časopis našeho domova s názvem „Druhý domov“. Název časopisu si děti vybraly samy. Časopis vydáváme každý půl rok a příspěvky si vytváří děti spolu s tetami. Přinášíme vám proto možnost nahlédnout do našich posledních dvou čísel. Časopis červen 2018 Prosinec 2018

Atletika 11.5.2017 Hradec Králové

  Ani tentokráte jsme si nenechali ujít atletické závody v Hradci Králové, které pořádá DDÚ Hradec Králové. Vybraných bylo sice málo – jen 3 děti (Oxana Parovinčaková, Marie Dejmková a David Baláž), ale ostudu jsme určitě neudělali. Každý si odvezl dvě medaile a v soutěži týmů jsme obsadili krásné 8. místo – z 12 zúčastněných. Počasí nám přálo […]

25. pedagogické dny Univerzity Hradec Králové

Protože jsme fakultivním pracovištěm Univerzity Hradec Králové, připravili jsme u příležitosti 25. pedagogických dnů menší výstavu o našem dětském domově. Představili jsme náš všední život, naše úspěchy ve sportu, šikovné ruce dětí a v neposlední řadě i to, jak to v našem domově vypadá.  

Předtančení Dolní Branná

Už potřetí jsme vystoupili na setkání důchodců v Dolní Branné. Vystoupení se nám povedlo a také se velmi líbilo. S panem starostou jsme se domluvili na další spolupráci. Menší děti zatančili náš nový tanec „Žluťásku“, pak vystoupila Oxana P. se svým tancem a nakonec jsme zatančili společný tanec „Sloník Toník“.  

Zima už nám definitivně skončila, ale my jsme nezaháleli. Zkusili jsme si běh na běžkách ale i na sjezdovkách jsme jako doma.              

Vánoční dárky z Německa

Jak již jsme se zmínili v minulém příspěvku, zorganizovala bývalá klientka našeho domova, Jana Diesner, žijící v Německu, sponzorskou akci pro děti v domově. Tato akce pokračovala předáním vánočních dárků každému z dětí. Tyto dárky děti velmi překvapily a nejenom děti. Mockrát děkujeme všem zúčastněným rodinám v Německu. Stromek obležený spoustou dárků       […]

Předávání vánočních dárků

Jako už předchozí roky, i letos jsme se s dětmi účastnili akce Tango „Daruj hračku“. Děti si nakreslily dva dárky a pak už jsme jen čekali. Díky ochotě lidí z celé České republiky dostal každý z nás dárek.       Všichni jsme se sešli u stromku a těšili se na dárky       […]