Prohlášení o přístupnosti

Na webových stránkách dětského domova jsou zveřejňovány informace související s výkonem veřejné správy tak, aby se s nimi mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Forma uveřejňovaných informací se snaží maximálním způsobem vyhovět požadavkům kladených směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Možné výjimky:

  • specifikaci přístupnosti nevyhovuje vložená interaktivní mapa na stránce „Kontakt“, která je přebrána od jiného vydavatele a její obsah nemůže Dětský domov ovlivnit.
  • vložené fotografie a obrázky v některých aktualitách nemusejí mít nastaven textový popisek. Nejedná se o záměr, ale o opomenutí. Vzhledem k tomu, že se jedná o staré informace, považuje Dětský domov danou skutečnost za bagatelní a nápravu za neopodstatněnou dle §8 odst. 1c zákona 99/2019 Sb.

Jiné typy formátů

Na webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové formě. Dokumenty zobrazené na stránkách lze zobrazit v programovém vybavení, které je možné zdarma stáhnout z internetových stránek a nainstalovat na počítač.

Jedná se o tyto formáty:

xls ,xlsc, doc, docx – dokumenty Microsoft Office (možno číst v MS Office Viewer, Libre Office, Free Office aj.)
pdf – Portable Document Format (možno číst v Adobe Reader, Foxit reader, všechny moderní prohlížeče webu aj.)