Poděkování

Upřímně děkujeme všem švadlenkám a pomocníkům, kteří pro naše děti i zaměstnance zajistili a vyrobili látkové roušky a pomohli a tím ochránit jejich zdraví. Namátkou děkujeme Spektru interiéry (p. Alici Lukeš z Opočnice), p. Sylvě Polnické z Nymburka, Barevným domkům Hajnice, Nemocnici ve Vrchlabí, p. Monice Čepkové a p. Miladě Malé z Nové Paky, p. Jitce Jírové z Nové Paky za zprostředkování a dalším, kteří téměř anonymně přinesli či poslali roušky.