Tvoření v DD

Tvořili jsme putovní kameny dle vlastní
kreativity a nálady, kdy samotné kameny pocházejí z vodní přehrady
Nechranice a z řeky Ohře. Děti to velice bavilo a těší se, až si to
zopakují.