Vystoupení v Podhůří

Oblastní spolek ČČK v Podhůří nás pozval na jejich oslavu ke Dni matek, kde jsme vystoupili s několika písněmi a zatancovali. Jako odměnou nám bylo sladké občerstvení. Všem se vystoupení líbilo a my děkujeme za pozvání a občerstvení.