Vystoupení v Podhúří

V sobotu 14. 5. 2022 jsme byly osloveny, abychom vystoupily na setkání členek ČČK v Podhúří ke Dni matek. Účast členek byla hojná, sešlo se jich téměř padesát. Naše děvčata nacvičila se dvěma vychovatelkami několik písniček s kytarou a připravila si pod vedením tety Moniky a Ivy čtyři tance. Sklidily jsme velký potlesk a odměnou nám bylo malé občerstvení.